Kernwoord 'integratie'

Dylan mag begeleid werken bij Oostendse groendienst: “Meer mensen met beperking aan de slag”

Oostende heeft een samenwerkingsovereenkomst met vzw Ithaka, waardoor mensen met een beperking kunnen starten als begeleid werker bij de stadsdiensten.
Dylan Verwichte zal zo aan de slag gaan bij de groendienst. “We hopen dat vanaf nu meer mensen met een beperking de stap durven te zetten”, zegt schepen Hina Bhatti.

“Als je 1.000 keer valt, sta dan 1.001 keer recht”

18/12: Internationale Dag van de Migrant

In de afgelopen jaren kwamen er in ons land zeer veel niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) aan. In 2015 ging het maandelijks om ongeveer 400 jonge vluchtelingen, vandaag zijn het er 5 tot 20 per dag. De behoefte aan sociale, opvoedkundige en schoolse begeleiding is groot. De NBMV moeten op weg gezet worden naar een zelfstandig leven. Een cruciale en moeilijke periode voor deze jongeren, die moeten leren verantwoordelijkheid te nemen: een studie beginnen, een woning zoeken, hun budget beheren… Daar komen vaak psychische gezondheidsproblemen bovenop: 22,00 % van de NBMV is psychisch kwetsbaar als gevolg van trauma’s die ze hebben meegemaakt.

In het kader van haar actieplan voor de opvang en de integratie van asielzoekers en vluchtelingen ijvert de Koning Boudewijnstichting sinds 2015 voor de empowerment van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Ze stimuleert een groter aanbod om NBMV te begeleiden naar de volwassenheid en de zelfstandigheid, en ze versterkt de psychosociale begeleiding voor jongeren die getraumatiseerd zijn door hun vlucht, door in te zetten op vorming, sensibilisering en netwerkvorming in de eerste lijn. In totaal werden bijna 1.300 jongeren geholpen in projecten die steun kregen van de Stichting – onder wie vele honderden NBMV. Tweehonderd maatschappelijk werkers werden opgeleid om zulke jongeren op te vangen.

Het verhaal hierbij gaat over Minor Link, een project van Minor Ndako, dat kinderen en jongeren uit alle windstreken weerbaarder wil maken voor de toekomst. Minor Link wil de ervaringsdeskundigheid van NBMV inzetten om de aanpak van organisaties die met deze jongeren werken, te verbeteren, en om nieuwe jongeren te ondersteunen. Minor Link kreeg steun van de Koning Boudewijnstichting en van EPIM (Europees Programma voor Integratie en Migratie).

Copyright © 2024 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo