Nieuwe regels om niet-EU-werknemers tewerk te stellen in Vlaanderen

Vanaf 1 mei gelden in Vlaanderen gewijzigde regels voor de tewerkstelling van werknemers van buiten de Europese Unie. Dat bevestigt het kabinet van Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V). Werkgevers zullen bepaalde profielen soepeler kunnen tewerkstellen, maar tegelijk verscherpt Vlaanderen de controle op de arbeidsmigratie.

De nieuwe regels hebben als doel om buitenlandse talenten op eenvoudige wijze aan te trekken in functie van structurele tekorten op de arbeidsmarkt. Maar tegelijk is het de bedoeling om het economische migratiebeleid aan te scherpen om misbruik en oneigenlijke economische migratie terug te dringen.

Zo wordt het vanaf 1 mei voor houders van de Europese blauwe kaart voor hooggekwalificeerde werknemers eenvoudiger om van werkgever te veranderen in Vlaanderen zonder nieuwe aanvraag. Wel moeten zij voortaan een jaarsalaris ontvangen van minstens 130 % van het gemiddelde Vlaamse loon. Tot nu toe was dat 120 %. Voor bepaalde IT-profielen wordt ook geen rekening meer gehouden met diploma’s maar alleen met relevante ervaring.

Eerst kijken in Vlaanderen en Europa

In een persbericht over de aangepaste regelgeving benadrukt minister Brouns dat de Vlaamse regering tegelijk de regels aanscherpt voor arbeidsmigratie van buiten de EU. Zo krijgen inspectiediensten voortaan ook een rechtsgrond met redenen om een aanvraag te weigeren: bijvoorbeeld ondernemingen zonder personeel of met te weinig omzet om extra personeel te kunnen rechtvaardigen.

Tegelijkertijd wil de minister de prikkel versterken om eerst de Vlaamse of Europese arbeidsmarkt te bevragen. Zo wordt de dynamische knelpuntenlijst, voor middengeschoolde profielen, sneller herzien. Die lijst bevat functies waarvoor de binnenlandse arbeidsmarkt niet meer bevraagd moet worden. Voor kortgeschoolde functies op de ruimere knelpuntberoepenlijst van de VDAB kan buiten de EU worden gerekruteerd, maar dan moet de werkgever eerst wel bewijzen dat hij minstens gedurende negen weken een geschikte kandidaat gezocht heeft binnen Europa. Tot nu toe bedroeg die termijn zes weken.

Nieuwe regels om niet-EU-werknemers tewerk te stellen in Vlaanderen. De Standaard, 29 april 2024, 18.
E-mail Print kopieer
Copyright © 2024 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo