Kernwoord 'armoedebestrijding'

Armoede is net gedaald tijdens eerste coronajaar: ‘Triomf van welvaartsstaat’

Ondanks alle onheilstijdingen over de impact van corona is het armoederisico in 2020 zelfs gedaald. Dat is het resultaat van een massieve herverdeling door de overheid.

Armoede bestrijd je met beleid: de 14de Armoedebarometer

De 14de Armoedebarometer, die vandaag wordt voorgesteld, zet armoede terug in de “spotlights”: over armoede mag men niet meer zwijgen. Armoede vraag degelijk beleid en effectieve uitwerking van het armoedebeleid.Vandaag zwijgt de Vlaamse regering over armoede. 

Mensen in armoede profiteurs? Ze nemen net minder hun rechten op’

‘Ruim een op de drie Belgen vroeg de gratis Hello Belgium Railpass aan, maar de mensen met de laagste inkomens deden dat relatief minder vaak. Dat blijkt uit een analyse op vraag van het Steunpunt voor armoedebestrijding.

Copyright © 2022 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo