thema '9 Sociale (on)rechtvaardigheid'

Armoede daalt dankzij sociaal beleid

De armoede in België daalt, de middenklasse wordt sterker en de lage middenklasse blijft stabiel. Die gunstige trend is niet te danken aan tewerkstelling, maar aan sociaal beleid. Onoordeelkundig besparingsbeleid kan dat tenietdoen, zeggen de cijfers.

Ook in Vlaanderen gaapt een wijde kloof tussen rijk en arm: ‘Ik snap wat jullie willen aantonen. Maar het blijft hoogst oneerlijk’

In de race naar succes start niet iedereen op dezelfde plek. Waar je geboren bent, wie je ouders zijn en hoe je opgroeit zijn doorslaggevend. De Morgen deed een sociaal experiment en toonde de zesdejaars van Athena Oostende hoe de kloof ook in hun klas gaapt. ‘Of ik het spel nog kan winnen? Wat denk je zelf?’

Copyright © 2024 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo