thema '8 Het gezinsbudget beheren'

4 op 10 gezinnen moeten aan hun spaarcenten zitten

Het water staat veel gezinnen aan de lippen. Meer dan acht op de tien moeten bezuinigen – vaak zelfs op basisproducten als voeding. Vier op de tien moeten hun spaargeld aanspreken, maar daar kunnen ze gemiddeld maar een half jaar mee verder.

Armoede is net gedaald tijdens eerste coronajaar: ‘Triomf van welvaartsstaat’

Ondanks alle onheilstijdingen over de impact van corona is het armoederisico in 2020 zelfs gedaald. Dat is het resultaat van een massieve herverdeling door de overheid.

Het Vlaams Netwerk tegen Armoede geeft een stem aan mensen in armoede: ‘De armoedecijfers blijven hardnekkig stabiel’

Elk kind droomt ervan te kunnen opgroeien in een warme omgeving met een goed dak boven het hoofd. Helaas is dat voor één op de vijf kinderen in ons land niet de realiteit. ‘Mensen in armoede worden wel gehoord, maar dat is soms schijnparticipatie’, zegt Heidi Degerickx. Als algemeen coördinator van het Vlaams Netwerk tegen Armoede geeft Heidi, samen met ervaringsdeskundige en stafmedewerker Cindy Van Geldorp, een stem aan mensen in armoede.

Meer dan een op vijf Belgen kan zich geen vakantie veroorloven

Meer dan een op vijf Belgen is niet in staat om zich minstens een week vakantie buitenshuis te veroorloven (20,30 %). In Wallonië en Brussel gaat het om zo’n derde van de bevolking (30,60 % en 28,20 %), in Vlaanderen om 13,20 % van de bevolking.

Armoede bestrijd je met beleid: de 14de Armoedebarometer

De 14de Armoedebarometer, die vandaag wordt voorgesteld, zet armoede terug in de “spotlights”: over armoede mag men niet meer zwijgen. Armoede vraag degelijk beleid en effectieve uitwerking van het armoedebeleid.Vandaag zwijgt de Vlaamse regering over armoede. 

Copyright © 2022 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo