Kernwoord 'mattheuseffect'

De koterijen van de fiscus

Om de hoge belastingdruk op arbeid wat te temperen, hebben opeenvolgende regeringen een kluwen van fiscale kortingen, voordeelregimes en ontsnappingsroutes ­bedacht. In deze reeks ontwart De Standaard een fiscaal kluwen dat efficiënt noch rechtvaardig is.

Een fiscale korting op het huispersoneel? Check. Op elektrische golfkarretjes? Check. Op een renovatielening van mama en papa? Check. Heel wat belastingverminderingen worden door minder dan 0,01 % van de belastingplichtigen gebruikt. Complexiteit op maat van de happy few.

Dienstencheques zonder taboes

De dienstencheques moeten hervormd worden, schrijft Frank Vandenbroucke. Maar de coalitie tussen gebruikers uit de middenklasse en minder geschoolde mensen voor wie poetsen een fatsoenlijke job is, mag niet op het schop. Ive Marx verkettert de dienstencheques in zijn column (DS 13 februari). Ze zijn een schoolvoorbeeld van een mattheuseffect: ‘Goedbedoelde initiatieven voor de zwakkeren […]

Mattheüs helpt middenklasse

Van de meer dan 350 miljoen euro Vlaamse energiesubsidies gaat maar 12,5 miljoen euro naar de laagste inkomens. Andermaal blijkt dat het Vlaamse energiebeleid hen in de kou laat staan (DS 20 januari). Energiesubsidies lijden erg onder het mattheuseffect: vooral de gegoede klasse vindt de weg naar allerlei ondersteuning. Dat was tot voor kort zo […]

Zonnepanelen vergroten kloof tussen arm en rijk

Grootverdieners buiten de stad profiteren het meest van subsidies. Voor­al groot­ver­die­ners met een ruim en nieuw huis bui­ten de stad gre­pen de ge­ne­reu­ze over­heids­sub­si­dies aan om zon­ne­pa­ne­len te leg­gen. De rest be­taalt de re­ke­ning van dat ‘fa­len­de be­leid’, con­clu­deert een stu­die van de KU Leu­ven. On­der­zoe­kers brach­ten voor het eerst het Vlaam­se sub­si­die­be­leid voor zon­ne­pa­ne­len […]

Copyright © 2022 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo