Kernwoord 'loon'

We verdienen meer, maar niet genoeg

Belgisch brutoloon stijgt, tevredenheid over salaris daalt
De Belg verdiende in 2022 gemiddeld 3.881 euro bruto per maand. Een stijging van 133 euro, want een jaar geleden lag dit nog op 3.748 euro. En toch zijn we minder tevreden over ons loonpakket. Dat blijkt uit het Salariskompas van Jobat.

Goed loon blijft belangrijkste drijfveer

De Belg blijft conservatief in zijn beweegredenen om voor een bepaalde werkgever te kiezen. Ondanks alle berichten rond het belang van welzijn op het werk, staat een goed loon nog altijd op de eerste plaats. Pas dan volgen werksfeer, werkzekerheid en een goede bereikbaarheid van de werkplek.

€ 3.300 bruto is het nieuwe normaal

De grootste loonberekenaar in België bestudeerde de loongegevens van 400.000 voltijds werkende Belgen en kwam tot de conclusie dat ons brutoloon gemiddeld met ruim 10 % gestegen is in één jaar tijd. Al blijven er wel grote verschillen tussen provincies en tussen arbeiders en bedienden.

Copyright © 2023 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo