Kernwoord 'loonkloof'

Loonkloof tussen vrouwen en mannen voorbije jaren nog amper kleiner geworden

Vrouwen verdienen nog altijd minder dan mannen en de loonkloof tussen vrouwen en mannen is de voorbije jaren amper kleiner geworden. In 2019 verdienden vrouwen gemiddeld 22,70 % minder dan mannen, in 2018 was dat nog 23,10 %. Bij arbeiders is de loonkloof zelfs weer wat groter geworden.

Loonkloof neemt toe vanaf vijfde carrièrejaar

Jobat Salarisrapport 2020 brengt evolutie van gemiddelde bruto maandlonen in kaart
Proficiat, u ging er 80 euro op vooruit. Het gemiddeld brutoloon bedraagt nu 3.410 euro. Dat blijkt uit het Jobat Salarisonderzoek. Daarin wordt ook bevestigd dat de loonkloof tussen man en vrouw blijft bestaan, en groter wordt met het verloop van de loopbaan.

Copyright © 2022 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo