Kernwoord 'armoede'

Het Vlaams Netwerk tegen Armoede geeft een stem aan mensen in armoede: ‘De armoedecijfers blijven hardnekkig stabiel’

Elk kind droomt ervan te kunnen opgroeien in een warme omgeving met een goed dak boven het hoofd. Helaas is dat voor één op de vijf kinderen in ons land niet de realiteit. ‘Mensen in armoede worden wel gehoord, maar dat is soms schijnparticipatie’, zegt Heidi Degerickx. Als algemeen coördinator van het Vlaams Netwerk tegen Armoede geeft Heidi, samen met ervaringsdeskundige en stafmedewerker Cindy Van Geldorp, een stem aan mensen in armoede.

Copyright © 2022 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo