Kernwoord 'ECB'

Wat is het effect van de hogere rente?

De inflatie daalt, de prijzen stijgen minder hard dan een paar maanden geleden. Daarover is geen misverstand mogelijk. Over de oorzaak is minder zekerheid. Komt het door de afnemende spanningen op de gasmarkt, die de energie­prijzen op een dalende koers hebben gezet? Of komt het door de renteverhogingen die de Europese Centrale Bank heeft doorgevoerd, en die de vraag afremmen?

Copyright © 2023 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo