boek 'Markt 4'

Loonkloof tussen man en vrouw in België bijna volledig verdwenen in 2020, in Wallonië verdienden vrouwen gemiddeld zelfs meer dan mannen

Het loonverschil tussen voltijds werkende mannen en vrouwen in ons land is bijna volledig weggewerkt. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch bureau voor statistiek Statbel over het jaar 2020. Meer nog: in Wallonië verdienden vrouwen gemiddeld iets meer dan mannen. Al zijn de cijfers vertekend door corona. Bovendien blijft de loonkloof groot bij de deeltijds werkenden.

‘Werkgevers moeten afstappen van het beeld van de ideale werknemer’

De VDAB staat voor de grootste uitdaging uit zijn geschiedenis: mensen activeren die niet naar werk zoeken. ‘Werknemers zijn ouder, hebben een beperking, worstelen met de taal of zijn korter geschoold, dat is het nieuwe normaal.’

Copyright © 2022 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo