HUISHOUDBUDGET

De Belgische huishoudens besteedden in 2020 gemiddeld 35.209 euro, de Vlaamse 36.447 euro, de Waalse 34.096 euro en de Brusselse 32.057 euro. Het grootste deel van de Belgische gezinsuitgaven (38,50 %) gaat naar de woning, waarbij 31,80 % of 11.205 euro per jaar besteed wordt aan de huisvesting zelf: woning, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen. De resterende 6,70 % of 2.348 euro per jaar wordt besteed aan de aankoop van meubelen, huishoudtoestellen en onderhoudsproducten, gereedschap voor huis en tuin, …

Andere grote uitgavenposten zijn voeding, drank en tabak (18,10 % of 6.358 euro) en transport (9,70 % of 3.420 euro).

Het tweejaarlijks uitgevoerd huishoudbudgetonderzoek wordt gebruikt om de samenstelling van de indexkorf van goederen en diensten aan te passen. In het hoofdstuk over de index leest u hier meer over.

Verdeling van de uitgaven van de Belgische huishoudens 2020

Gemiddelde uitgaven van de Belgische huishoudens 2018 en 2020

In 2020 werd 18,10 % van het huishoudbudget besteed aan voedingsmiddelen, een stijging met 2,10 procentpunten in vergelijking met 2018. Naast de stijging van de uitgaven voor voeding en drank, stegen ook de uitgaven aan “woning, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen” (een stijging van 1,50 procentpunten) en voor “meubelen, huishoudtoestellen en onderhoudsproducten” (een stijging van 1,40 procentpunten).

Daarnaast valt er logischerwijs in dit coronajaar een daling te zien in de uitgaven aan “restaurant en horeca”. Terwijl een huishouden in 2018 nog gemiddeld 2.350 euro besteedde in restaurants en horeca, was dat in 2020 nog maar 1.560 euro, een daling met één derde.

Ook de uitgaven aan “kleding en schoenen” en “transport” daalden in 2020 naar respectievelijk 1.201 euro en 3.420 euro, een daling van bijna 28 % en 16 % ten opzichte van de 1.659 euro en 4.065 euro die hier in 2018 aan werden besteed.

Ook bij “cultuur en vrije tijd” is er een daling in de uitgaven zichtbaar van iets meer dan 14 % (2.210 euro in 2020 ten opzichte van 2.580 euro in 2018).

Huishoudbudget. Kerncijfers 2020, statbel, 20 oktober 2022. Geraadpleegd op 20 oktober 2022 via statbel.fgov.be
E-mail Print kopieer
Copyright © 2024 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo