6 op de 10 Belgen is voorstander van arbeidsmigratie, maar ook “duidelijk draagvlak voor strengere aanpak migratie”

De Belg staat vrij negatief tegenover migratie. Dat blijkt uit een enquête die HR-dienstverlener Randstad liet afnemen bij meer dan drieduizend mensen. Opvallend: er is wel een draagvlak voor arbeidsmigratie en voor gezinshereniging.

39 % van de Belgen vindt dat België de voorbije vijftig jaar géén baat heeft gehad bij migratie en 67 % van de Belgen vindt dat de landsgrenzen strenger bewaakt moeten worden.

Het zijn maar twee resultaten van een enquête die Randstad afnam bij een representatieve groep van meer dan drieduizend Belgen. Daarin peilde het uitzendbureau naar de houding van de Belg tegenover migratie.

Waarom laat een uitzendbureau zo’n rapport opmaken? “In de eerste plaats omdat het om een van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen gaat. Ontwikkelingen die ook neerslaan op de arbeidsmarkt. Uiteraard ook omdat in deze tijden van historische schaarste het aantrekken van talent uit het buitenland meer dan ooit een belangrijk strategisch aandachtspunt is inzake personeelsvoorziening”, klinkt het in de inleiding.

De conclusie: “De inwoners in dit land kijken eerder negatief naar migratie”, aldus Randstad. “Ze hebben meer slechte dan positieve persoonlijke ervaringen met migratie en schatten de globale gevolgen ervan negatief in. Veel positiever zijn ze als het over migratie in functie van werk gaat.”

Arbeidsmigranten welkom

De Belg toont zich milder als het gaat over arbeidsmigratie – migranten die hier aan de slag gaan en arbeidstekorten invullen, dus. 60 % van de respondenten is daar voorstander van. Het aantal tegenstanders is vijfmaal kleiner. Ook voor gezinshereniging is er een vrij groot draagvlak van 72 %, zij het onder voorwaarden: verplichte inburgering, betere kennis van de taal, en de migrant moet minstens vier jaar aan het werk zijn voor hij zijn gezin kan laten overkomen naar België.

Daar staat tegenover dat 60 % van de Belgen zegt dat migranten meer kosten dan ze opbrengen. Randstad stelt dat dat ook klopt, en verwijst daarvoor naar een rapport van de Nationale Bank dat in 2020 werd gepubliceerd. Toen concludeerde de Nationale Bank dat de eerste generatie legale migranten in 2016 de overheid ongeveer 3,6 miljard euro meer kostte dan de doorsnee bevolking.

Wat is dat, een eerstegeneratiemigrant?

Volgens de Nationale Bank is zo’n 70 % van de Belgen autochtoon en 16,50 % migrant van de eerste generatie. 13,70 % is migrant van de tweede generatie, een kind van een migrant van de eerste generatie dus. De grootste groep van de eerstegeneratiemigranten (47 %) komt uit de EU, gevolgd door de Maghreb-landen (14 %) en Sub-Saharaans Afrika (12 %).

Asiel? Moet kunnen, maar voorwaarden moeten strenger

“Moet kunnen, maar de voorwaarden moeten strenger”: ook de positie van de Belg tegenover asiel laat zich zo ongeveer samenvatten.

51 % van de Belgen vindt dat wie hier asiel aanvraagt, bescherming moet kunnen krijgen. 17 % vindt dat niet. Maar de Belg is het niet eens met de manier waarop asiel in ons land wordt georganiseerd. 55 % vindt dat het recht op asiel misbruikt wordt, en een even grote groep vindt dat het tijdelijker moet worden toegepast dan nu het geval is.

Ook wat illegale migratie betreft, vindt een nipte meerderheid dat het strenger mag. 52 % vindt dat wie illegaal het land is binnengekomen nooit geregulariseerd mag worden. Nog duidelijker is het beeld als het gaat over de bewaking van onze landsgrenzen. 67 % vindt dat die strenger moet. 56 % vindt dat ook de Europese binnengrenzen opnieuw strenger bewaakt moeten worden.

“Twee grote lessen”

Randstad ziet een duidelijke tendens in de antwoorden. “Vrouwen, hooggeschoolden, jongeren en Franstaligen staan globaal genomen positiever of minder negatief ten aanzien van migratie”, klinkt het. “Wie een meer pessimistisch wereldbeeld heeft en zowel maatschappelijk als persoonlijk geen vooruitgang ziet in de toekomst kijkt negatiever naar migratie.”

“Voor het beleid zijn er twee grote lessen te trekken”, vindt Jan Denys, woordvoerder van Randstad. “Er is een duidelijk draagvlak voor een meer strenge aanpak van migratie. Daarnaast moet ook de band met werk sterk worden aangehaald. Dit geldt voor asiel en gezinshereniging. Politieke partijen kunnen in de studie inspiratie vinden om het eigen migratiestandpunt verder te expliciteren en te verfijnen.”

Randstad liet zich voor het opstellen van de vragen en “duiding van sommige cijfers” bijstaan door de socioloog Mark Elchardus (VUB). De vragen werden afgenomen door onderzoeksbureau Ikanos.

MERCKX, V. 6 op de 10 Belgen is voorstander van arbeidsmigratie, maar ook “duidelijk draagvlak voor strengere aanpak migratie”. vrt.be, 25 oktober 2022. Geraadpleegd op 25 oktober 2022 via vrt.be
E-mail Print kopieer
Copyright © 2024 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo