Oekraïne is hofleverancier van onze arbeidsmigranten

Dit jaar vroegen al zowat 7.000 mensen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) een arbeidskaart aan om in Vlaanderen te mogen werken. Meer dan één op de vijf van hen komt uit Oekraïne. Ook India en Turkije zijn sterk vertegenwoordigd als leverancier van arbeidsmigranten. De bijkomende instroom van Britten na de brexit is daarentegen beperkt.

Inwoners van landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) of Zwitserland moeten over een arbeidskaart beschikken als ze in ons land loontrekkende arbeid willen verrichten. Willen ze dit langer dan 90 dagen doen, dan hebben ze een gecombineerde toelating nodig, die ook recht geeft op verblijf. Zelfstandigen moeten dan weer een beroepskaart aanvragen.

Truckers en bouwvakkers

De huidige aanvraagcijfers liggen lager dan die van de voorbije jaren. In heel 2018 en 2019 werden nog respectievelijk 11.152 en 12.702 aanvragen genoteerd. Die cijfers worden tegen het einde van het jaar wellicht niet meer gehaald. Die van het coronajaar 2020 zijn wel binnen bereik. Toen waren er 8.710 aanvragen. Vaak gaat het om de invulling van knelpuntberoepen, zoals truckers en bouwvakkers.

Hebben de reisbeperkingen in het kader van de coronacrisis nog een negatieve invloed op de arbeidsmigratie? En wat is de impact van de krappe arbeidsmarkt in de Europese Unie? “Momenteel is dit moeilijk te zeggen. De regelgeving werd de voorbije jaren aangepast. Bovendien is het sinds 2019 ook mogelijk om een arbeidskaart voor meer dan 1 jaar aan te vragen. In 2018 en 2019 waren er nog heel wat hernieuwingsaanvragen. Een vergelijking van de cijfers is dan ook moeilijk”, laat woordvoerster Lieze Van Dyck van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid weten.

Ook de brexit kan een rol spelen, al is die momenteel nog beperkt. Sinds het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapte, moeten Britten ook een arbeidskaart aanvragen als ze in ons land willen werken. Maar nog maar 120 van hen deden dat. Dat komt omdat Britten die hier al woonden en werkten voor de uitstap van hun land uit de Unie nog van een overgangsregeling genieten.

Nieuw digitaal loket

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) merkt op dat er veel vraag is naar hooggeschoold personeel en werknemers die knelpuntberoepen kunnen komen invullen. “Dankzij ons systeem van economische migratie kunnen we die knelpunten op onze arbeidsmarkt voor een stuk invullen. Met het nieuwe digitaal loket ‘Working in Belgium’ hebben we het bovendien gemakkelijker gemaakt om het aanvragen en het behandelen van vergunningen vlotter te laten verlopen.”

“Als een werkgever een economische migrant wil aantrekken, wordt er wel eerst nagegaan of er geen Vlaamse arbeidskracht voor de vacature te vinden is”, aldus nog Crevits. “Enkel indien dit niet het geval is, kan een arbeidskaart afgeleverd worden.”

VAN GEYTE, J. Oekraïne is hofleverancier van onze arbeidsmigranten. Het Laatste Nieuws, 28 september 2021, 35.
E-mail Print kopieer
Copyright © 2024 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo