Deze zes spaartermen moet iedereen kennen

Het is pover gesteld met de financiële kennis van veel Belgen. Uit een onderzoek van Intrum eind vorig jaar bleek dat 40% amper in staat was om bepaalde financiële termen aan de juiste definitie te koppelen. Spaargids belicht zes spaartermen die je zéker moet kennen.


1. Basisrente

Voor het geld dat je op een spaarrekening zet, krijg je van de bank een rentevergoeding. Die bestaat uit twee onderdelen. De eerste is de basisrente. Die krijg je voor elke dag dat het geld op de spaarrekening staat en wordt één keer per jaar uitbetaald. Opgelet: jouw bank mag die basisrente op elk moment wijzigen.

2. Getrouwheidspremie

Spaarders krijgen bovenop de basisrente ook een zogenaamde getrouwheidspremie. Maar die krijg je enkel voor de bedragen die twaalf maanden onafgebroken op de spaarrekening blijven staan. Op het moment van de storting wordt de getrouwheidspremie ook vastgeklikt voor twaalf maanden: voor die storting kan de bank de getrouwheidsrente dus niet aanpassen. De opgebouwde getrouwheidspremie wordt vier keer per jaar uitbetaald, telkens aan het begin van elk kwartaal.

3. Roerende voorheffing

Op intresten betaal je belastingen, dat is de roerende voorheffing. De intresten op spaarrekeningen zijn er van vrijgesteld, tot een jaarlijkse renteopbrengst van 990 euro per persoon. Staat de spaarrekening op naam van twee gehuwde of wettelijk samenwonende partners, dan geldt een vrijstelling tot 1.980 euro per jaar. Als de intresten het grensbedrag overschrijden, dan zal de bank 15,00 % roerende voorheffing inhouden op het gedeelte dat het grensbedrag overschrijdt.

4. gereglementeerd

De vrijstelling van roerende voorheffing geldt enkel voor de gereglementeerde spaarrekeningen. Die voldoen aan enkele wettelijke vereisten. Ze moeten onder meer zowel een basisrente als een getrouwheidspremie aanbieden.

Daarnaast zijn er de niet-gereglementeerde spaarrekeningen. Op de renteopbrengst betaal je vanaf de eerste euro 30,00 % roerende voorheffing.

5. Inflatie

Inflatie is een economische term die de prijsstijging weergeeft van producten en diensten. In een ideale wereld ligt de opbrengst van je spaarcenten hoger dan de inflatie. Zo bedraagt de inflatie in augustus 0,82 %: de gemiddelde prijzen zijn de voorbije twaalf maanden met 0,82 % gestegen. De meeste spaarrekeningen leveren maar een rentevergoeding op van 0,11 %. Spaarders verliezen dus koopkracht, want de opbrengst van hun spaarcenten kan de stijgende prijzen niet bijbenen.

6. Automatische spaaropdracht

Met een automatische spaaropdracht zorg je ervoor dat er op geregelde tijdstippen – bijvoorbeeld maandelijks of elk kwartaal – automatisch geld wordt overgeschreven van je zicht- naar je spaarrekening. Daarbij kan je kiezen voor een vast bedrag. Bij veel banken is het ook mogelijk om te kiezen voor een variabel bedrag. Dan geef je aan hoeveel geld er minimum op de zichtrekening moet staan, de rest wordt dan naar de spaarrekening overgeheveld.

Meer financieel advies lees je op www.spaargids.be

Deze zes spaartermen moet iedereen kennen. Het Laatste Nieuws, 3 oktober 2020, 48.
E-mail Print kopieer
Copyright © 2024 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo