Hoeveel geld geeft de Belg gemiddeld uit, en waaraan?

Een Belgisch huishouden heeft in 2022 gemiddeld 40.223 euro uitgegeven. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse huishoudbudgetonderzoek van statistiekbureau Statbel. Na coronajaar 2020 hebben we in 2022 weer meer uitgegeven aan cultuur, vrije tijd en horeca. De grootste hap van het budget, zo’n 12.300 euro, gaat nog altijd naar huisvesting.

In 2020 lagen de culturele sector en de horeca door de coronamaatregelen op apegapen. Daardoor daalde hun aandeel in het huishoudbudget van de Belgen ook fors: respectievelijk van 7,20 % in 2018 naar 6,30 % en van 6,60 % in 2018 naar 4,30 %.

In 2022 heeft een gemiddeld Belgisch gezin echter een inhaalbeweging gemaakt en zijn budget voor cultuur, reizen en horeca flink opgeschroefd. Zo was cultuur en vrije tijd goed voor 7,70 % (+0,5 procentpunten) van het totale budget, ofwel 3.114 euro per gezin.

Het gaat om de eerste stijging sinds 2012. Die is vooral toe te schrijven aan sport, de recreatieve en culturele sector (+25,30 % tegenover 2018) en reizen (+28,80 % ten opzichte van 2018).

Voor horeca reserveerde het gezin in 2022 7 % van zijn budget, goed voor 2.828 euro. Dat is een stijging met gemiddeld bijna 500 euro op 4 jaar tijd. Zo’n 6.300 euro werd besteed aan voeding, drank en tabak, 15,80 % van het budget.

De grootste hap uit het budget, 30,70 %, blijft huisvesting (huur, water, energie, onderhoud en andere kosten). De stijging van de gasprijs speelt een grote rol met een stijging van het gemiddeld budget voor gas, van 472 euro per huishouden in 2020, naar 709 euro in 2022.

Opvallend is ook nog dat het budget dat aan transport werd besteed tussen 2018 en 2022, is gedaald van 11,40 % naar 10,80 %. Dit ondanks een stijging van de benzineprijzen.

De Belgische huishoudens besteedden in 2022 gemiddeld 40.223 euro. In 2018 was dat nog 35.764 euro. De Vlaamse huishoudens gaven vorig jaar 41.180 euro uit, de Waalse 38.707 euro en de Brusselse 39.638 euro.

DE MAESENEER, W. Hoeveel geld geeft de Belg gemiddeld uit, en waaraan? vrt.be, 26 september 2023. Geraadpleegd op 3 oktober 2023 via vrt.be
E-mail Print kopieer
Copyright © 2024 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo