Jobstudent moet euro’s en uren tellen

De zomervakantie is bijna halfweg. Tijd voor de jobstudenten om een balans op te maken. Hoeveel uren mogen ze nog werken? En hoeveel nog verdienen, om fiscaal ten laste te blijven?

1 Hoeveel uren mag ik werken als ­jobstudent?

U mag ieder jaar 475 uur werken als jobstudent. Werken in een regime van 8 uur per dag, komt dan overeen met ongeveer 60 werk­dagen. Zolang u onder deze grens blijft, werkt u tegen een verlaagde ­sociale bijdrage van 2,71 procent. Gaat u over de grens van 475 uur, dan wordt de normale sociale ­zekerheidsbijdrage (van 13,07 ­%) ingehouden. Bent u de tel kwijt? In de app student@work kunt u ­opvolgen hoeveel uren u mag presteren.

Voor gelegenheidswerk in de horeca geldt een extra voordelig ­regime. Tijdens de eerste 50 dagen worden de sociale ­bijdragen niet op uw echte loon berekend maar op een vast, laag bedrag. In ­horeca@work kunt u opvolgen hoeveel ­dagen u nog resten.

2 Vanaf welk bedrag moet ik belasting betalen op mijn studentenloon?

Op een studentenloon wordt meestal geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Samen met het voordeel van de verlaagde sociale bedragen scheelt dat een slok op de borrel voor de omrekening van bruto naar netto. Verdient u 2.000 euro bruto met een studenten­contract, dan houdt u er netto 1.945,80 euro van over. Werkt u met een gewone arbeidsovereenkomst, dan is dat slechts 1.360,14 euro.

Toch moet u uw studentenloon volgend jaar aangeven op uw belastingbrief. Om de fiscale eind­afrekening te maken, telt de fiscus immers al uw inkomsten van dit jaar bij elkaar. Zolang uw totaal ­belastbaar jaarinkomen beneden 13.242,86 euro ­uitkomt (inkomsten 2022), bent u vrijgesteld van belasting. Dat is het bruto bedrag verminderd met sociale bijdragen. Komt uw totale jaarinkomen ­boven deze grens uit, dan bent u wel belasting verschuldigd.

Houd er rekening mee dat hiervoor ook onderhoudsuitkeringen meetellen. Ontvangt u onderhoudsgeld, dan wordt 80 procent van dat bedrag opgeteld bij uw ­belastbaar jaarinkomen.

3 Tot welk inkomen blijf ik thuis ten laste?

Zolang u fiscaal ‘ten laste’ bent van uw ouders, betalen zij minder ­belasting. Afhankelijk van het aantal andere kinderen ten laste kan dat honderden euro’s schelen per jaar. U houdt de inkomensgrens om thuis fiscaal ten laste te blijven, dus het best nauwlettend in het oog.

Anders dan voor uw eigen belastingbrief telt de eerste schijf van uw studentenloon – in 2022 is dat tot 2.910 euro – niet mee om te bepalen of u nog ten laste bent van uw ouders. Pas als u meer verdient, begint de teller te lopen. Hoeveel u ­extra mag verdienen boven op die vrijstelling, hangt af van de gezinssituatie.

Zijn uw ouders gehuwd of ­wonen ze wettelijk samen, dan mag u boven op de vrijgestelde schijf van 2.910 euro nog 4.362,50 euro extra verdienen. Dat wil ­zeggen dat u tot 7.272,50 euro mag verdienen voor u wegvalt als persoon ten laste. Wordt uw ouder als ­alleenstaande belast, dan mag u 6.300 euro extra verdienen ­boven op het vrijgestelde studentenloon, wat overeenkomt met een plafond van 9.210 euro.

Ook de eerste schijf aan onderhouds­uitkeringen – tot 3.490 euro in 2022 – wordt buiten beschouwing gelaten voor de beoordeling van uw statuut als persoon ten ­laste. Ontvangt u meer dan 3.490 euro, dan telt het surplus wel mee.

4 Ben ik nog safe voor de betaling van kinderbijslag?

Tot en met de maand van uw 18de verjaardag wordt uw kinderbijslag sowieso uitbetaald. Vanaf dan moet u uw werkuren tellen. Tot 475 uur bent u safe en loopt uw kinderbijslag ­gewoon door. Gaat u daarover, dan krijgt u enkel nog kinderbijslag voor de maanden waarin u minder dan 80 uren werkt (met een studentencontract of een andere ­arbeidsovereenkomst). Deze regels zijn ­uiterlijk van toepassing tot de maand van uw 25ste verjaardag.

Bent u gedomicilieerd in het Brussels Gewest, dan gelden er andere regels. Voor elk kwartaal dat u meer werkt dan 240 uur valt uw ­kinderbijslag weg. Tijdens de ­zomermaanden (juli tot september) is ­deze begrenzing niet van toepassing voor studentenjobs.

5 Kan ik mijn studentencontract nog verbreken?

De eerste drie dagen van uw ­studentenjob worden als proeftijd ­beschouwd. U kunt dan opzeggen zonder opzegtermijn. Wacht u langer, dan moet u wel een (beperkte) opzeggingstermijn ­respecteren: 1 dag voor contracten van één maand of minder en 3 dagen voor contracten van langere duur. Houd er wel rekening mee dat uw opzeggingsperiode pas begint te lopen op de maandag die volgt op de week dat u uw opzeg heeft gegeven.

6 Ik ben afgestudeerd. Kan ik nog als jobstudent werken tegen lagere ­sociale bijdragen?

In principe niet. Wie afgestudeerd is, is student af en kan geen studentenjob meer doen. Er is één uitzondering. Wie in juni afstudeert, mag nog een studentenjob doen in de daaropvolgende zomervakantie (van juli tot september).

DECEUNYNCK, F. Jobstudent moet euro’s en uren tellen. De Standaard mijn geld, 23 juli 2022, 4.
E-mail Print kopieer
Copyright © 2024 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo