Loon stijgt door aanpassing fiscus

De fiscus gaat vanaf januari iets minder ­belastingen inhouden op de ­lonen. Werknemers krijgen daardoor gemiddeld 10 euro meer maandloon.De federale regering wil de voorafbetaling van de personen­belasting van werknemers beter doen aansluiten bij de eindberekening die pas wordt opgemaakt na de jaarlijkse aangifte. Die voorafbetaling verloopt via de maandelijkse bedrijfsvoorheffing op de brutolonen.

Volgens de federale minister van Financiën, Vincent Van ­Peteghem (CD&V), krijgen de werkgevers de opdracht om in 2022 iets minder van het brutoloon in te houden en door te storten naar de fiscus, waardoor het maandelijkse nettoloon wat ­hoger zal zijn. De maatregel was al beslist op het federale begrotingsconclaaf in het najaar en gaat in vanaf januari 2022.

Door de ingreep zullen loontrekkenden niet langer te veel ­belastingen vooraf betalen via de bedrijfsvoorheffing, en dus geen jaar meer moeten wachten op de terugbetaling van het saldo door de fiscus, bij de eindafrekening.

Die scheeftrekking is het ­gevolg van een verschil tussen de inkomensschalen die gebruikt worden om het belastingtarief te berekenen bij de bedrijfsvoorheffing en de inkomensschalen die gelden bij de eindafrekening van de personenbelasting. Nu geldt in de bedrijfsvoorheffing een tarief van 25 procent tot een bedrag van 13.150 euro, terwijl dat in de personenbelasting zelf tot 13.540 euro is, rekent fiscaal specialist Jef Wellens (Wolters Kluwer) voor in Het Laatste Nieuws.

Door dat verschil wordt er op een deel van het loon dus 40 procent belastingen vooraf betaald, terwijl dat eigenlijk 25 procent had moeten zijn. Gevolg: tot nog toe kregen de meeste loontrekkenden na de jaarlijkse aangifte geld terugbetaald door de fiscus.

Opnieuw in 2023 en 2024

Door de twee inkomensschalen gelijk te trekken – en diezelfde gelijkschakeling toe te passen op de belastingvrije som waarop ­iedereen recht heeft – zal een werknemer in 2022 gemiddeld 128 euro loon extra uitbetaald krijgen, rekent Van Peteghem voor. Omgerekend is dat 10,6 ­euro per maand.

In 2023 zou daar 209 euro bijkomen en in 2024 nog eens 243 euro, als na het tarief van 25 procent ook de hogere tarieven worden gelijkgeschakeld.

RASKING, J. Loon stijgt door aanpassing fiscus. De Standaard, 22 december 2021, 19.

E-mail Print kopieer
Copyright © 2024 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo