Jongeren: school pakt pesten niet goed aan

Ondanks de vele campagnes tegen pesten geeft ruim de helft van de jongeren aan dat hun school niet goed ingrijpt bij incidenten. Uit een bevraging van de app Waddist blijkt hoe wijdverspreid het probleem blijft.
Naar aanleiding van de Week tegen Pesten kregen ruim zeshonderd jongeren de voorbije weken vragen rond pestgedrag voorgeschoteld in de Waddist-app, een initiatief van de Artevelde Hogeschool en De Ambrassade. Dat er nog steeds veel gepest wordt, blijkt uit de resultaten. Bijna drie kwart van de jongeren gaf aan zelf ooit slachtoffer te zijn geweest van pesten, en bijna zes op de tien merken ook dat er online pestgedrag voorkomt.

Opvallend zijn ook de verschillen volgens opleidingsniveau. Terwijl er bij de aso’ers een op de vijf ‘vroeger’ of ‘nog altijd’ gepest is, loopt dat in het bso op tot twee op de drie respondenten – al gaat het wel om een kleine steekproef.

“De cijfers bevestigen dat er nog heel wat werk aan de winkel is voor scholen”, zegt Jory Maeyaert, woordvoerder van de Ambrassade. Ook al omdat ruim de helft van de jongeren aangeeft dat hun school het pestgedrag niet goed aanpakt. Vaak wordt het simpelweg niet opgemerkt door leerkrachten of begeleiders, klinkt het.

In heel wat scholen is de voorbije jaren nochtans werk gemaakt van een pestbeleid, weet Sabine Coppens, coördinator van het Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten: “Wat wij het meest vaststellen is dat vooral leerkrachten nog fout reageren op incidenten.” Een klassieker is het robbertje op de speelplaats, waarbij de leerkracht zegt: ‘Kom maar bij mij staan.’ “De intentie is misschien goed, maar daardoor sluit je een kind nog meer uit.”

Bij pesten gaat het vaak om een complexe groepsdynamiek, benadrukt Coppens. “Het is dan ook zaak om patronen binnen een groep te doorbreken die je niet altijd herkent, omdat je zelf ook deel uitmaakt van de groep.” De boodschap van deze Week tegen Pesten is dan ook: pesten stop je niet alleen, maar als team. Dat is wat de jongeren zelf eveneens aangeven: zij vinden dat volwassenen en vrienden meer betrokken moeten worden.

“We zien in onderzoek dat je ook preventief heel wat kan doen, door een warme groepssfeer te creëren, en kinderen en ouders daar actief bij te betrekken”, zegt Coppens, die wel merkt dat cyberpesten toeneemt en diepe wonden kan slaan. Ook daar kan er vanuit de school een verschil worden gemaakt.

MARTIN, M. Jongeren: school pakt pesten niet goed aan. De Morgen, 19 februari 2022, 3.
E-mail Print kopieer
Copyright © 2024 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo