Bijna half miljard euro zwart geld aangegeven in 2021

Hoewel de fiscale regularisatie sinds vorig jaar alleen nog mogelijk is voor federale dossiers, werd in 2021 451 miljoen euro zwartgeld aangegeven, bijna dubbel zoveel als in 2020.

Sinds begin vorig jaar is het niet meer mogelijk dossiers voor regularisatie in te dienen waarbij sprake is van ontduiking van Vlaamse belastingen, zoals erf- en registratiebelasting. Alleen de ontduiking van federale belastingen, zoals die op roerende inkomsten of beroepsinkomsten, kan nog worden opgebiecht bij het Contactpunt Regularisatie (CPR).

In 2021 werden voor dat federale luik 342 dossiers ingediend, goed voor 451 miljoen euro zwart geld, blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. In 2020 werden in het federale luik 341 dossiers ingediend, goed voor 240 miljoen euro. Het is van 2017 geleden dat nog zoveel zwart geld werd aangegeven in het federale luik.

‘Het aangegeven bedrag van 2021 is vertekend door één groot dossier, maar zelfs zonder dat blijft het aangegeven bedrag in het federale luik groter dan in de voorgaande jaren’, zegt Francis Adyns, de woordvoerder van Financiën. ‘De uitbreiding van het CAP (een door de Nationale Bank beheerde databank met alle bankrekeningen in ons land, red.) met binnenkort ook de saldi van rekeningen, de internationale gegevensuitwisseling met enkele bijkomende landen en het onderzoek van de financiële instellingen op vraag van de Nationale Bank naar oude gedeeltelijke regularisaties leiden tot een blijvende instroom van regularisatiedossiers’, zegt hij.

Het hoge aangegeven bedrag leverde in 2021 een record aan inkomsten voor de staatskas op: 216 miljoen euro. Dat is in het federale luik het hoogste bedrag sinds de start van de vierde regularisatieronde in 2016. In 2020 leverde de fiscale regularisatie 109 miljoen aan heffingen op.
Met die cijfers staat de teller van de vierde regularisatieronde, die in 2016 begon, op 2,3 miljard euro zwart geld. Dat leverde al 800 miljoen euro aan heffingen op. Tijdens de vorige regularisatierondes werd 13,6 miljard euro zwart geld aangegeven. Die leverden toen 3 miljard euro aan heffingen op.

VAN MALDEGEM, P. Bijna half miljard euro zwart geld aangegeven in 2021. De Tijd, 12 januari 2022, 5.
E-mail Print kopieer
Copyright © 2022 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo