Belgische bedrijven lenen dubbel zoveel geld bij particulieren

Beleggers zoeken extra rendement door via crowdlending geld te lenen aan ondernemingen

Gezinnen hebben vorig jaar 85 miljoen euro achtergestelde leningen verstrekt aan 201 Belgische bedrijven. Het gaat om een verdubbeling tegenover vorig jaar, toen via crowdleningen 43 miljoen euro werd uitgeleend aan 95 bedrijven. Dat blijkt uit een rondvraag van De Tijd bij zes erkende crowdlendingplatformen: Look&Fin, BeeBonds, Ecco Nova, Bolero Crowdfunding, WinWinner en Lita.Het overgrote deel van de projecten die geld ophaalden, zijn vastgoeddossiers. Maar ook technologiebedrijven, jonge horecazaken, voedingsbedrijven en winkelconcepten ontvingen geld via leningen bij het grote publiek. Via crowdlending, de leningvariant van crowdfunding, kunnen ondernemers klanten en kennissen aanspreken om mee te investeren in campagnes van enkele honderdduizenden tot miljoenen euro’s.

Crowdlending wordt ook almaar vaker ontdekt door beleggers die geen band hebben met het bedrijf. Zij zijn op zoek naar producten met hogere rendementen. ‘Het zijn typische aandelenbeleggers of mensen die obligaties missen’, zegt Thomas Scheire, marketeer van Bolero Crowdfunding. Crowdleningen hebben meestal geen waarborg. Tegenover dat hogere risico staan brutorendementen van jaarlijks 4,50 tot zelfs 9,75 %.

Voor sommige campagnes lopen beleggers storm, zoals voor het bemachtigen van gegeerde tickets van concerten of andere evenementen. ‘Tot 1 miljoen euro gaat het heel snel. Op enkele seconden of minuten is dat geplaatst’, zegt Nicolas-Alexandre Verdbois, directielid van het crowdlendingplatform Look&Fin. Bij succesvolle campagnes vallen veel geïnteresseerden uit de boot.

Risico

Om het risico op wanbetaling te verkleinen wordt aangeraden goed te diversifiëren. ‘De helft van de crowdlenders deed meer dan één belegging. Eén belegger heeft al in 37 deals geïnvesteerd’, zegt Matthias Browaeys, de CEO van WinWinner. Daarnaast hebben leningen met overheidswaarborg – in Vlaanderen gaat het om Winwinleningen, waarbij particulieren geld lenen aan een kmo – de crowdlendingmarkt aangevuurd. Bij zulke kredieten is de rentevoet beperkt tot 1,75 %, maar de belegger kan ook rekenen op een belastingkrediet van 2,50 %. Als het fout loopt, staat de overheid garant voor 40,00 % van het kapitaal.

Door de lage rente op spaarproducten verwacht de sector dat crowdlending dit jaar opnieuw records breekt. ‘De economie zal verder heropstarten. Veel bedrijven namen tot nog toe een afwachtende houding aan’, zegt Verdbois.

ADRIAEN, D. Belgische bedrijven lenen dubbel zoveel geld bij particulieren. De Tijd, 11 januari 2022, 1.
E-mail Print kopieer
Copyright © 2022 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo