Recordaantal bedienden heeft bedrijfswagen

Het aantal bedienden met een salariswagen is in 2021 met 3,00 % gestegen naar een record. Dat blijkt uit de mobiliteitsbarometer van de hr- dienstengroep Acerta.

In de jaarlijkse barometer peilt Acerta naar de mobiliteitsgewoontes van 330.000 werknemers. Daaruit blijkt dat al meer dan 22,00 % van de bedienden een bedrijfswagen heeft, een record. Het aantal bedienden met een wagen ligt 2,60 % hoger dan in 2020 en 26,10 % hoger dan vijf jaar geleden.

‘De sterke groei illustreert dat de auto een belangrijke troef is en blijft om personeel aan te trekken, zeker in de krappe arbeidsmarkt’, zegt Charlotte Thijs, de mobiliteitsexperte van Acerta. ‘Ondernemingen zullen er hoog blijven op inzetten, omdat geen enkel alternatief even hoog gewaardeerd wordt door werknemers’, zegt ze.

Frank Van Gool, de algemeen directeur van de leasesectorfederatie Renta, bevestigt de trend. ‘We zien een gestage groei van het aantal bedrijfswagens. De economische groei en het fiscale voordeel zijn stuwende krachten. Daar is nu ook corona bijgekomen. Meer werknemers nemen de wagen en de fiets om naar het werk te gaan’, zegt Van Gool.

Samen met de groei is er ook een vergroening van het wagenpark. Volgens de barometer van Acerta is het gros van de salariswagens nog een diesel (67,10%), maar dat aandeel is met ruim 7 procentpunten gedaald ten opzichte van 2020. Vooral de hybride wagen wint terrein: die steeg van 2,50 naar 5,70 % in een jaar. Elektrische bedrijfswagens maken nog maar 1,40 % uit van het wagenpark, maar Acerta verwacht dat die categorie door de veranderende fiscaliteit de komende jaren sterk aan belang wint.

Vanaf 2023 worden bedrijfswagens met verbrandingsmotoren fiscaal minder aantrekkelijk. ‘De meeste bedrijven bereiden zich daar nu al op voor’, zegt Van Gool. ‘Ik verwacht dat in 2022 tussen 10,00 en 15,00 % van de nieuw ingeschreven bedrijfswagens elektrische zijn’, zegt hij.

De groei van het aantal bedrijfswagens weerspiegelt zich ook in het gebruik. Bijna acht op de tien woon- werkverplaatsingen gebeurden vorig jaar minstens gedeeltelijk met de auto. Ook de fiets doet het goed, maar de stijging ten opzichte van het eerste coronajaar is beperkt. Net geen 15,00 % van de Belgische werknemers gaat altijd met de fiets naar het werk, een kleine stijging tegenover 2020 (14,60%).

Ook het aantal toegekende fietsvergoedingen bleef in 2021 stabiel. Het openbaar vervoer was een slachtoffer van de coronacrisis. ‘Al twee jaar op rij nemen minder werknemers de trein, de tram of de bus om naar het werk te gaan. Amper 5,70 % van de werknemers rekent nog alleen op trein, tram of bus om op het werk te geraken.’

De groei van het aantal salariswagens tekent zich af in een jaar waarin het aantal inschrijvingen voor nieuwe wagens is gedaald, onder meer door de langere levertermijnen. Volgens de sectorfederatie Febiac werden vorig jaar 221.014 bedrijfsvoertuigen ingeschreven. Dat zijn er 12.000 of 5 procent minder dan in 2020. Het betreft wel alle bedrijfsvoertuigen, wat veel ruimer is dan de salariswagens van bedienden.

Volgens Van Gool betekenen die cijfers dat er sprake is van een veroudering van het wagenpark. ‘Veel bedrijven hebben contracten verlengd of huurcontracten op korte termijn afgesloten om de levertermijn te overbruggen.’

VAN MALDEGEM, P. Recordaantal bedienden heeft bedrijfswagen. De Tijd, 12 januari 2022, 4.

E-mail Print kopieer
Copyright © 2022 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo