Eerder dan verwacht: uitkeringen en ambtenarenlonen stijgen met 2 procent, privésector moet nog even wachten

De inflatie in België is deze maand verder opgelopen, tot 2,73 %. Daardoor is ook de spilindex overschreden, wat betekent dat de sociale uitkeringen, pensioenen en ambtenarenweddes de komende maanden met 2,00 % stijgen. In de privésector zal dat later gebeuren. 

De inflatie – de mate waarin consumptieprijzen stijgen – versnelde al voor de zevende maand op rij. Met 2,73 % staat ze op het hoogste niveau sinds maart 2019, zo blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Statbel. Daardoor is ook de spilindex overschreden. Dat is vroeger dan verwacht: het Planbureau ging er tot nu toe van uit dat dat in oktober zou gebeuren.

Door de overschrijding worden de sociale uitkeringen en de pensioenen in september met 2,00 % verhoogd, de lonen in de openbare sector volgen in oktober. In de privésector zal dat later gebeuren, afhankelijk van de cao, de collectieve arbeidsovereenkomst van de sector. Sommige sectoren indexeren de lonen op een vast moment per jaar, andere sectoren passen de lonen maandelijks of één keer per kwartaal aan.

Dure energie

Dat de inflatie zo sterk stijgt, is vooral te wijten aan de energieprijzen. De prijs van aardgas bijvoorbeeld is nu 49,40 % duurder dan augustus vorig jaar. Die hele forse stijging is wel te verklaren doordat aardgas in volle coronacrisis veel goedkoper was geworden. Maar toch staat de prijs van aardgas nu boven het hoge niveau van 2018.

Ook elektriciteit is fors duurder geworden. Daar liggen de prijzen nu op het hoogste niveau ooit.

ROMBAUT,S. Eerder dan verwacht: uitkeringen en ambtenarenlonen stijgen met 2 procent, privésector moet nog even wachten. Vrt.be, 30 augustus 2021. Geraadpleegd op 30 augustus 2021 via vrt.bevrt.be
E-mail Print kopieer
Copyright © 2023 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo