Gasprijs zakt naar niveau van voor energiecrisis

De prijs van aardgas is gezakt naar het niveau van augustus 2021, meer bepaald naar het niveau van nog voor de Russische inval in Oekraïne en de energiecrisis die daarop volgde.

De prijs om volgend jaar – 2025 dus – aardgas te leveren is gezakt naar 28,45 euro voor een megawattuur. Dat is het laagste niveau sinds augustus 2021. De ‘cal2025’ is vandaag het referentiecontract op de aardgasmarkt.

De prijs van aardgas piekte in het najaar van 2022, toen Europa moest afkicken van Russisch pijpleidinggas in de nasleep van de Russische inval in Oekraïne. Nadien begonnen de gasprijzen te dalen.

De gasvoorraden bleken voldoende te zijn aangevuld, er is voldoende aanvoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en er is voorts ook minder vraag naar aardgas, door een kwakkelende industrie, milde temperaturen en ook een almaar stijgend aanbod aan hernieuwbare energie.

Met een prijs op het laagste niveau sinds 2021 “is de energiecrisis in feite verteerd”, zegt Matthias Detremmerie, trader bij energieleverancier Elindus.

Kwetsbaar

Toch wijzen specialisten erop dat Europa zeer kwetsbaar blijft voor bevoorradingsschokken, bijvoorbeeld als de vraag plots zou toenemen door een industrieel herstel.

Gasprijs zakt naar niveau van voor energiecrisis. De Standaard, 20 februari 2024, 18.
E-mail Print kopieer
Copyright © 2024 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo