Nieuwe EDUbox maakt thema identiteit bespreekbaar in klas.

Uit onderzoek van VRT in het kader van de solidariteitsactie De Warmste Week (DWW) blijkt dat 1 op 5 Vlamingen niet zichzelf kan zijn. Reden genoeg voor De Warmste Week om in 2021 met deze thematiek aan de slag te gaan.
De redactie van EDUbox volgde en maakte een EDUbox Identiteit: kunnen zijn wie je bent, om dit thema alvast in de klas bespreekbaar te maken.

Identiteit is een boeiend maar ook gevoelig thema, wat het voor de leerkracht niet gemakkelijk maakt dit te bespreken in de klas. Leerlingen brengen in de diverse klas elk hun eigen verhaal, ze groeien op verschillende culturele en etnische contexten.
Al deze aspecten maar nog veel meer spelen mee bij de indentiteitsvorming. Ook hobby’s, vrienden, groepen of online communities waartoe iemand behoort, bepalen mee het zelfbeeld van die persoon.

Identiteit is meervoudig en dynamisch. Een mens is namelijk een verzameling van deelidentiteiten en die verzameling kan nog een heel leven evolueren of veranderen.

Als leerlingen in de klas de EDUbox voorgeschoteld krijgen, worden ze uitgedaagd na te denken over wie ze zijn, wat hun deelitentiteiten zijn. Iedereen is anders en anderen zien ons niet per sé op de manier waarop we onszelf zien. Dat heeft te maken met referentiekaders, waardoor we bepaalde dingen ‘normaal’ en andere net ‘vreemd’ vinden. Door de oefening in de REFLECTOR, een foto-app, wordt dit heel duidelijk gemaakt.

Bekijk hier enkele fiches uit de EDUbox en lees eronder verder.

In de klas of online

Dit educatief pakket is specifiek gemaakt op maat van het middelbaar onderwijs. In de klas kunnen leerlingen in kleine groepjes zelfstandig aan de slag gaan met de interactieve PDF die gekoppeld is aan een uitgebreid luik audiovisueel materiaal.

De EDUbox bestaat uit een introductie, gevolgd door een stukje theorie en verschillende opdrachten. Aan het einde gaan de leerlingen aan de slag met de REFLECTOR-tool. Stap voor stap leren ze bij over ientiteit en over zichzelf.

VRT NWS maakte voor deze EDUbox educatieve video’s met oa Steffie De Baerdemaeker (Onderwijsconsulente, gespecialiseerd in identiteit en diversiteit). Zij brtengt helderheid rond het thema referentiekaders en online identiteit. DWW-ambassadeurs Kawtar Ehlalouch en Stéphan Tanganagba bespreken hun eigen en elkaars deelidenteiteiten.

Meer weten? Op deze pagina vind je meer informatie over de inhoud van de EDUbox en hoe je hem kan gebruiken.

EDUbox

EDUbox is een educatief en interactief concept om jongeren te laten kennismaken met één bepaald maatschappelijk thema. Eerder kwamen al onderwerpen als pandemie, sociale media, wij-zij-denken en duuzaamheid aan bod. De EDUbox Identiteit is al het dertiende lespakket in de reeks.

Ben je leerkracht? Dan werk je met dit gratis leermiddel aan specifieke eindtermen en verschillende sleutelcompetenties (zoals lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid, sociaal-relationele competenties, digitale competenties en mediawijsheid, …).

Dit lespakket is tot stand gekomen in samenwerking met Mediawijs, Tumult, WatWat en de redactie van DWW.

De REFLECTOR werd ontwikkeld door Treecompany, een innovatiebureau dat via online tools mensen wil informeren over en betrekken bij maatschappelijke thema’s. Smartschool werkte mee aan de verspreiding van de EDUbox.

MARES, Q. Nieuwe EDUbox maakt thema identiteit bespreekbaar in klas. www.vrt.be, 23 november 2021. Geraadpleegd op 24 november 2021 via www.vrt.be
E-mail Print kopieer
Copyright © 2024 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo