Meer dan een op vijf Belgen kan zich geen vakantie veroorloven

Meer dan een op vijf Belgen is niet in staat om zich minstens een week vakantie buitenshuis te veroorloven (20,30 %). In Wallonië en Brussel gaat het om zo’n derde van de bevolking (30,60 % en 28,20 %), in Vlaanderen om 13,20 % van de bevolking.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van de enquête naar inkomens en levensomstandigheden in 2021 (EU-SILC). In deze eerste publicatie focust Statbel, het Belgische statistiekbureau, op de materiële en sociale situatie van de Belgen. Meer dan 7.500 gezinnen werden bevraagd over welke uitgaven zij zich kunnen veroorloven en over hun sociale contacten. 6,3% van de Belgische bevolking wordt geconfronteerd met een situatie van ernstige materiële en sociale deprivatie.

Nieuwe indicator meet 13 aspecten

Ernstige materiële en sociale deprivatie meten we voortaan aan de hand van een nieuwe Europese indicator (‘severe material and social deprivation’ of SMSD). 13 materiële bezittingen of sociale handelingen worden gemeten. Wie zich 7 van die aspecten niet kan veroorloven om financiële redenen, noemen we ‘ernstig materiaal en sociaal gedepriveerd’. In 2021 bevond 6,30 % van de Belgische bevolking zich in deze situatie. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was 11,50 % van de bevolking ernstig materieel en sociaal gedepriveerd, terwijl dat in het Waals Gewest 8,00 % en in het Vlaams Gewest 4,40 % was.

Meer dan een op vijf Belgen kan zich geen vakantie veroorloven. statbel.fgov.be, 24 februari 2022. Geraadpleegd op 25 februari 2022 via statbel.fgov.be
E-mail Print kopieer
Copyright © 2024 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo