Onder nul gaan kost u altijd geld

Dacht u dat geld lenen bijna gratis is? Niet als u onder nul gaat op uw bankrekening. Voor een flexibele geldreserve zijn rentevoeten van 10 à 14 procent nog altijd de norm.
Ik ga af en toe onder nul op mijn zichtrekening. Hoe duur is dat?

Wettelijk gezien mag uw bank 10,5% rente aanrekenen als u maximaal 1.249 euro in het rood kunt staan. Laat uw bank een debetsaldo toe van 1.250 euro of meer, dan bedraagt het maximale rentetarief 9,5%. In werkelijkheid sluiten de werkelijke tarieven van de banken nauw aan bij deze wettelijke maxima. Bij Crelan en Belfius betaalt u 10,5%. Bij KBC, waar u maximaal 750 euro in het rood kunt staan, betaalt u 10,48% rente. Banken die debetstanden van 1.250 euro of meer toelaten, zoals Axa, ING en Beobank, rekenen 9,5% rente aan als u in het rood gaat. Bij BNP Paribas Fortis zijn beide tarieven mogelijk, afhankelijk van de toegekende kredietlijn.

Sinds 2010 wordt ‘in het rood staan’ als een heus consumentenkrediet beschouwd. Dat wil zeggen dat uw bank expliciet een kredietopening aan uw zichtrekening moet koppelen. Ze moet vooraf controleren of u het krediet wel zult aankunnen. Het maximum­bedrag – en dus ook het rentetarief – kan verschillen per cliënt.

Hoeveel rente moet ik betalen als een halve maand 1.000 euro in het rood sta?

Dat kost u ongeveer 4 euro aan interest. Als u de gewoonte heeft om iedere maand drie dagen 1.000 euro onder nul te gaan, dan betaalt u op jaarbasis zo’n 10 euro. Een negatief saldo kost u ongeveer 100 keer meer interest dan de vergoeding die u krijgt op uw spaarboekje. Of met andere woorden: gebruik liever het geld van uw eigen spaar­rekening om een onverwachte factuur te betalen dan het geld van de bank.

Ik heb nooit papieren voor een kredietopening ondertekend. Toch sta ik af en toe onder nul. Moet ik dan rente betalen?

Jazeker! Dit kan voorkomen als er onvoldoende provisie op uw rekening staat om het openstaande saldo van uw kredietkaart te vereffenen op de afrekeningsdatum. De bank spreekt dan van een niet-toegelaten debetstand. In dat geval gelden de wettelijke maximumtarieven niet en kan uw bank een verhoogd tarief toepassen. BNP Paribas Fortis rekent 12,10% interest aan op een ongeoorloofde overschrijding, ING 12,5% en Crelan 11,55%. Bij Argenta is het niet mogelijk om een kredietopening te koppelen aan uw zichtrekening. Staat er onvoldoende provisie op uw rekening om een kredietkaartsaldo te vereffenen, dan rekent de bank 9,15% rente aan.

Andere betalingen of domiciliëringen worden in principe niet uitgevoerd als er onvoldoende geld op uw rekening staat. Als een betaling niet kan doorgaan wegens een ontoereikend saldo, rekenen de banken zo’n 7 à 8 euro kosten aan. Wilt u dit vermijden, vraag dan aan uw bank of u een kasfaciliteit kunt krijgen.

Ik dacht dat het gratis was om een tijdelijk geldtekort te overbruggen met mijn kredietkaart?

Klopt, u krijgt gratis uitstel van betaling tot de volgende afrekeningsdatum. Als er op dat moment onvoldoende geld op uw rekening staat om het kaartsaldo te vereffenen, begint de rente onverbiddelijk te lopen. Valt de betaling binnen uw kasfaciliteit, dan betaalt u hierop de normale debetrente (9,5 of 10,5%). Heeft u geen kasfaciliteit of overschrijdt u de limiet, dan betaalt u het verhoogd tarief voor een ongeoorloofde debetstand.

Is het goedkoper om een kredietkaart te nemen met gespreide ­terugbetaling?

Neen, dat is een dure oplossing om een tijdelijk geldtekort te overbruggen. Voor alle duidelijkheid: heeft u een kaart met gespreide terugbetaling, dan moet u iedere maand slechts een deel van het openstaande kredietkaartsaldo terugbetalen. De minimale aflossing bedraagt doorgaans 5 à 6%, maar hogere bedragen zijn altijd toegelaten. Op het niet afgeloste bedrag moet u interest betalen. Kunt u maximaal 1.249 euro in het rood gaan met de kaart, dan mag de bank wettelijk gezien 14,5% rente aanrekenen op het niet afgeloste kredietbedrag. Voor kredietlijnen tussen 1.250 en 5.000 euro bedraagt de wettelijke maximum­rente 12,5%. Ook voor deze formules leunen de werkelijk aangerekende tarieven meestal dicht aan bij de wettelijke maximumtarieven. Een uitzondering is Optiline van BNP Paribas Fortis. Hiervoor gelden dezelfde tarieven als voor een geoorloofde debetstand op uw rekening (9,5 of 10,5%).

Hoeveel tijd heb ik om een negatief saldo aan te zuiveren?

Dat varieert. Gaat u onder nul op uw zichtrekening, dan moet u bij de meeste banken binnen de drie maanden weer in de zwarte cijfers zitten. Soms is dat al binnen de maand.

Voor een kredietkaart met gespreide terugbetaling gelden de wettelijke ‘nulstellingstermijnen’. Kunt u maximaal 3.000 euro opnemen met de kaart, dan moet het krediet uiterlijk na 12 maanden afgelost zijn. Voor een kredietlijn van meer dan 3.000 euro heeft u 60 maanden de tijd om het saldo op nul te krijgen, al is het maar voor één dag.

DECEUNYNCK, F. Onder nul gaan kost u altijd geld. De Standaard, 14 november 2020, Mijn Geld, 4.
E-mail Print kopieer
Copyright © 2024 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo