Kernwoord 'inkomensongelijkheid'

Unequal Pay Day: “Als vrouw moet ik de rest van het jaar eigenlijk niet meer werken”

In de Europese Unie verdienen vrouwen gemiddeld 14,00 % minder dan mannen. Daarom roept de progressieve vrouwenbeweging ZIJkant samen met de Europese socialistische vrouwenbeweging PES 10 november uit tot Unequal Pay Day. Vanaf deze dag werken Europese vrouwen volgens hen gratis: “We worden niet meer betaald tot het einde van het jaar.” Er is vooral een probleem voor de deeltijds werkenden.

Inkomensongelijkheid in Vlaanderen beperkt

In 2019 lag het huishoudinkomen van de 20,00 % rijkste inwoners van het Vlaams Gewest 3,4 keer hoger dan het huishoudinkomen van de 20,00 % armste inwoners. Dat meldt Statistiek Vlaanderen, op basis van het cijfermateriaal van de Europese enquête ‘Statistics on Income and Living Conditions’.

Vast contract betekent hoger loon

Wie een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur heeft, heeft doorgaans een hoger loon, blijkt uit een studie van de Nationale Bank. De grotere ervaring van werknemers met een vast contract speelt daarbij een rol. Het verschil kan ook wijzen op een opsplitsing van de arbeidsmarkt, met beter bezoldigde en beschermde insiders en minder goed betaalde outsiders.

Copyright © 2022 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo