Kernwoord 'gsm'

Google waagt nieuwe smartphonegok

Google koopt helft van smartphonetak HTC Lijstje van verbleekte mobiele iconen wordt langer Zoekgigant wil doorbreken als smartphonemaker Google onderneemt een tweede poging om door te breken als maker van smartphones. Het koopt zowat de helft van de smartphonetak van de Taiwanese elektronicagroep HTC voor een bedrag van 1,1 miljard dollar (922 miljoen euro). De deal […]

Wie ver­ge­lijkt, kan tot 240 euro be­spa­ren op de gsm-fac­tuur

Wie goed zijn huis­werk maakt en prij­zen ver­ge­lijkt, kan met zijn gsm-abon­ne­ment zo’n 200 euro per jaar be­spa­ren. Dat be­re­ken­de de Bel­gi­sche te­le­com­re­gu­la­tor BIPT in zijn groot­scheep­se prij­zen­stu­die. Het BIPT keek voor de ver­ge­lij­king dit jaar naar de ta­rief­plan­nen die op 1 maart aan­we­zig waren op de ver­ge­lij­kings­web­si­te www.bestetarief.be. Voor mo­bie­le dien­sten (mo­biel in­ter­net in­cluis), […]

Gsm brengt licht in het donker

Ge­zin­nen zon­der stroom­aan­slui­ting op het Ke­ni­aan­se plat­te­land kun­nen een zon­ne­pa­ne­len­in­stal­la­tie af­be­ta­len met mi­cro­be­ta­lin­gen via hun gsm. De elf­ja­ri­ge Mi­chael Sai­ta­bau kreeg vaak zijn huis­werk niet af omdat de zon vóór 19 uur on­der­ging en de ke­ro­si­nelam­pen thuis op­raak­ten. Het don­ker was het sig­naal voor het hele gezin om naar bed te gaan. ‘Ik spij­bel­de vaak, […]

Consument bespaart op alles, behalve op smartphones

Terwijl de verkoop van elektro-(nica) in 2014 maar 1,50 % steeg, gingen smartphones er ruim 15 procent op vooruit. ‘Die trend is sterker dan verwacht’, zegt marktonderzoeker GfK. Zowat 5,7 miljard euro of een kleine 520 euro per Belg, zoveel werd vorig jaar in ons land besteed aan wat GfK omschrijft als ‘technische goederen’. Daarmee […]

Nieuwe Nokia kost 29 dollar voor 29 dagen batterijleven

Acht maan­den nadat Mi­cro­soft Nokia heeft ge­kocht, lan­ceert het be­drijf zijn goed­koop­ste met het in­ter­net ge­con­nec­teer­de te­le­foon ooit. Mi­cro­soft vist meer dan ooit op de bodem van de gsm-vij­ver. 29 dol­lar ex­clu­sief btw, om­ge­re­kend een klei­ne 25 euro. Zo­veel zal de Nokia 215 kos­ten. Voor die prijs krijgt u ui­ter­aard geen su­per­de­luxe smartpho­ne. Het klei­nood […]

Copyright © 2023 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo