Kernwoord 'extralegale voordelen'

De bedrijfswagen zal emissieloos zijn of hij zal niet zijn

Diesels, benzines en hybrides verliezen de komende jaren geleidelijk hun fiscale voordeel als bedrijfswagen, ten faveure van de emissieloze elektrische auto. Tien vragen en antwoorden over de nieuwe bedrijfwagenfiscaliteit.

Copyright © 2022 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo