Obligaties kopen, hoe doe je dat?

De snel stijgende rente maakt dat obligaties voor het eerst sinds lang weer koopwaardig zijn. Hoe doe je dat als particulier? En waar moet je op letten?
‘Plaats nooit een order zonder limietkoersen.’

De afgelopen jaren hebben veel Belgen de weg naar de aandelenmarkt ontdekt. Maar die beurs staat vandaag flink onder druk doordat centrale bankiers de rente fors verhogen in een poging de ­oplopende inflatie onder controle te krijgen. Tegelijk betekent de ­stijgende rente dat men voor het eerst sinds lang opnieuw de aankoop van (bedrijfs)obligaties kan overwegen.

Experts raden aan dit staps­gewijs te doen en niet alle kruit in één keer te verschieten. De rente blijft nog wel even stijgen. Kies ook voor kortere looptijden. In de markt van bedrijfsobligaties, zeker in Amerikaanse dollar, krijg je al een mooie coupon. Maar ook in ­euro kun je bedrijfsobligaties ­kopen met een hoge kredietwaardigheid, die bruto 3,00 à 3,50 % rente opbrengen. Dat is vóór ­inning van 30 % belastingen. Bedrijfsobligaties van lagere kwaliteit bieden een hogere rente, maar dat is voor speculatief ingestelde ­beleggers.

Nieuwe obligaties vinden

Waar vind ik veilige bedrijfsobligaties? En hoe koop ik die? Welke kosten komen erbij? Eerste vaststelling: heel wat banken worstelden met die eenvoudige vragen.

De makkelijkste weg voor par­ticulieren is om in te tekenen op primaire obligaties, zeg maar nieuwe uitgiften. Wie op de hoogte ­gehouden wil worden dat er zo’n uitgifte aankomt, laat dat het best aan zijn bankkantoor weten. Sommige bankiers delen die info alleen als je een betalende adviesrelatie bent. Dat is het geval bij KBC, BNP Paribas Fortis en bij obligatie­specialist Goldwasser. Belfius zegt dat de info ook beschikbaar is op zijn app Belfius Mobile.

Bij de grootbanken kun je op nieuwe obligaties intekenen via de agentschappen of op hun digitale platformen. Bij ING Bank wordt nog aan een digitale oplossing via ING Easy Invest gewerkt.

De kosten voor de aankoop van een nieuwe (bedrijfs)obligatie zijn in principe de som die je boven op de intekenprijs moet betalen. Als een obligatie uitgegeven wordt ­tegen 101,50 % van zijn nominale waarde, is die 1,50 % de vergoeding voor de begeleidende bank. Daardoor is je reële rendement lager. Neem bijvoorbeeld een obligatie met een looptijd van 7 jaar en een coupon van 3 % die tegen 101,875 % van zijn nominale waarde wordt uitgegeven. De brutorente is dan 2,70 % per jaar in plaats van 3 %. Netto word dat 1,89 %.

Bestaande obligaties

Je kunt ook bestaande obligaties ­kopen op de secundaire markt. De kosten hier bestaan uit verschillende elementen. Er is het makelaarsloon, de kosten van de spread (het verschil tussen de aankoop- en ­verkoopkoers) van de verhandelde obligatie en een beurstaks (0,12 %). Ook vragen sommige ­instellingen een bewaarloon.

KBC Bank rekent geen bewaarloon aan. Wie intekent via het kantoor betaalt 0,50 % transactie­kosten plus een marge van 0,50 %. De beurstaks bedraagt 0,12 %. Bij een obligatie met een looptijd van 5 jaar van bijna 20 000 euro gaat het dan om 220 euro kosten (1,12 %). Omgerekend per jaar is dat 0,22 %. Bij instellingen die een bewaarloon aanrekenen, zijn de kosten hoger.

Voor de klanten van het platform Bolero (KBC) is het nog goedkoper. Je betaalt 25 euro per 10.000 euro aan obligaties of dus 0,25 %, plus beurstaks maar ook hier zonder bewaarloon. Bij ING Easy ­Invest is de commissie 0,50 % en is er een bewaarloon van 0,10 %.

Belfius rekent een bewaarloon aan om je obligatieportefeuille bij te houden. Die vergoeding ­bedraagt 0,14 % per jaar en is geplafonneerd op 24,50 euro per jaar. Verder is er bij de aan- en of verkoop een makelaarsloon van 0,60%. BNP Paribas Fortis rekent een jaarlijks bewaarloon aan van 0,15 %. Het makelaarsloon is 0,35 %, plus een transactiekost van 0,50 % en de beurstaks 0,12 %. In het voorbeeld van een obligatie van 20 000 euro die je vijf jaar bijhoudt, ben je 345,25 euro kwijt aan kosten (0,35 % per jaar). Goldwasser ­Exchange rekent een makelaarsloon aan van 0,80 % en een bewaarloon van 30,25 euro per kwartaal.

Bij al die platformen moet je wel nog rekening houden met het verschil tussen de aankoopprijs en verkoopprijs. Die spread kan bij ­illiquide obligaties oplopen van 1 % tot zelfs 2 %, waarschuwt Gold­wasser. Belfius hanteert maximaal 1,50 %. Wie zeker wil zijn dat hij zijn beoogd rendement haalt, voert best orders in met een limietprijs.

Schrik niet als er behalve de commissiekosten ook een bedrag ‘verlopen rente’ verschijnt. Dat is het deel van de rente van de komende coupon die toekomt aan de verkopende eigenaar. Als je één maand voor coupondatum koopt, gaat elf twaalfde van de coupon naar de verkoper.

DENDOOVEN, P. Obligaties kopen, hoe doe je dat? De Standaard – Mijn Geld , 1 oktober 2022, 3.
E-mail Print kopieer
Copyright © 2022 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo