Vijfde minder Vlaamse werklozen in tien jaar

In tien jaar is het aantal werkzoekenden in Vlaanderen gedaald met 50.000, ruim een vijfde. In Brussel zijn er 22.000 werkzoekenden minder dan in 2012, maar blijft de werkloosheidsgraad relatief hoog.Van de recessievrees in België is op de arbeidsmarkt voorlopig weinig te merken. Zowel in Vlaanderen als in Brussel staat de werkloosheid op een erg laag peil, blijkt uit de maandelijkse updates van de betrokken arbeidsbemiddelaars.
In Vlaanderen was in juli 5,80 % van de beroepsbevolking (18- 65 jaar) op zoek naar werk bij de VDAB. Dat is een lichte stijging tegenover juni, die te maken heeft met schoolverlaters die zich inschrijven en tijdelijke contracten die worden ingevuld door jobstudenten.

Toch is de werkloosheid historisch laag. Een jaar geleden bedroeg ze 6,26 %. Tegenover tien jaar geleden is ze ruim 2 procentpunten lager. In absolute cijfers gaat het om een afname van 230.000 werkzoekenden in 2012 tot 180.000 nu.
In Brussel bedroeg de werkloosheidsgraad in juli 15 % van de beroepsbevolking, meldt de arbeidsbemiddelaar Actiris. Het gaat om een daling van 2,7 procentpunten tegenover juli 2021 of netto 2.420 werkzoekenden minder. In tien jaar zijn er ruim 22.000 werkzoekenden minder. Vergeleken met Vlaanderen blijft de werkloosheid hoog.

De jeugd- en de langdurige werkloosheid blijven zorgenkinderen in Brussel. Bij de beroepsbevolking onder 25 jaar was 18,50 % werkloos, terwijl liefst 50 % van het werklozenbestand dat al minstens twee jaar is. In Vlaanderen bedraagt de jeugdwerkloosheid zo’n 11 % en is iets meer dan een op de drie langdurig werkloos.

Dat hoge Brusselse cijfer is problematisch. Naarmate de werkloosheidsduur toeneemt, slinkt de kans op werk. Werklozen verliezen hun werkattitude, zoals op tijd opstaan of correct omgaan met collega’s, terwijl werkgevers iemand die twee jaar geen werk had niet snel aanwerven.

Dat de werkloosheid – zeker in Vlaanderen – relatief laag is, verhult dat nog altijd relatief weinig mensen aan de slag zijn in ons land. De Belgische werkzaamheidsgraad bedraagt 70,30 %, toonde de Europese cijferdienst Eurostat in april. In Vlaanderen gaat het om ongeveer 76 %.

Daarmee scoren we slechter dan de buurlanden Nederland en Duitsland, die rond 80 % zitten. Ons land telt veel mensen die niet op zoek zijn naar een job en dus buiten de arbeidsmarkt staan, zoals langdurig zieken, huismannen en -vrouwen en vroegtijdig gepensioneerden.

BLUES, D. Vijfde minder Vlaamse werklozen in tien jaar. De Tijd, 3 augustus 2022, 4.
E-mail Print kopieer
Copyright © 2023 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo