Boeren krijgen historisch hoge melkprijs door lager aanbod en gestegen kosten, prijzen in winkel zullen volgen

De melkprijzen staan historisch hoog. Voor het eerst krijgen boeren meer dan 49 euro voor 100 liter melk. Zeven jaar geleden was dat de helft van die prijs. En dat betekent dat ook de zuivelprijzen in de winkel zullen stijgen, wellicht over enkele maanden. “De oorlog in Oekraïne veroorzaakt extra onzekerheid, maar de prijs is vooral gestegen omdat de kosten voor energie en veevoeder sterk gestegen zijn en het aanbod wereldwijd lager is”, legt Renaat Debergh van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie uit in “De wereld vandaag”.

De melkveehouders in ons land krijgen vandaag ongeveer een halve euro voor een liter melk. Dat is 40 % meer dan een jaar geleden. Er is minder aanbod bij ons, maar ook in de rest van de wereld en dat drijft de prijs op.

Onder meer door de oorlog in Oekraïne zijn ook de kosten voor de boer gestegen. Dat zal wellicht met wat vertraging ook een prijsstijging in de winkel betekenen voor alle zuivelproducten.

De melkprijs staat historisch hoog

Renaat Debergh van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie spreekt van een historisch record van de melkprijs. “Het vorige record dateert van november 2007 en toen zaten we op 45 cent per liter. Het zou zelfs kunnen dat we komende maand de grens boven de 50 cent doorbreken. In de winkels zien we op dit ogenblik nog geen of heel kleine prijsstijgingen”, zegt Debergh in “De wereld vandaag”.

Debergh wijst erop dat de kosten voor de boeren ook zijn gestegen. “Het gaat om aanzienlijke stijging van de prijs voor energie, veevoeder en kunstmest. Een groot stuk van de prijsstijging voor melk gaat naar de gestegen kosten.”

De oorzaak voor de prijsstijging ligt niet zozeer bij de oorlog in Oekraïne, maar bij de evolutie op de zuivelmarkt. “De prijsstijgingen op de zuivelmarkt zijn vorig jaar in augustus begonnen. Dat komt omdat de boeren wereldwijd minder melk produceren. Het aanbod aan melk is lager en daartegenover staat dat de vraag naar melk en zuivelproducten wereldwijd nog altijd groot is. Een lager aanbod en een stevigere vraag veroorzaken een behoorlijke stijging van de prijs voor melk.”

Het zal een kwestie van tijd zijn vooraleer de zuivelproducten in de winkel ook duurder worden. “De zuivelindustrie kan het niet volhouden om duurdere melk aan te kopen en een stijging van de kosten te beleven. Alles wat zuivel betreft, zoals boter, yoghurt en kaas, zal stijgen in prijs. Ik verwacht het grootste effect vanaf 1 juli. Dan treden de nieuwe contracten met de retail in voege.”

Filip Van Beneden (melkveehouder en bestuurslid Boerenbond): “We krijgen nu 50 cent. Twee jaar terug hadden we geen 30 cent. Maar de kosten zijn ook gigantisch hoog.”

DE WOLF, L. Boeren krijgen historisch hoge melkprijs door lager aanbod en gestegen kosten, prijzen in winkel zullen volgen. www.vrt.be, 2 mei 2022. Geraadpleegd op 5 mei 2022 via www.vrt.be
E-mail Print kopieer
Copyright © 2022 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo