Slechts één Belg op drie is ‘erg tevreden’ over zijn verloningspakket

Het gemiddeld bruto maandloon in België lag in 2021 op 3.748 euro. Van een loonstijging was vorig jaar geen sprake, leert het Salariskompas van Jobat.
Elk jaar peilt het Salariskompas van Jobat naar het loonzakje van de Belgische werknemers. Voor de editie van 2021 vulden 114.000 respondenten de enquête in.

Met 3.748 euro lag het gemiddelde bruto maandloon een beetje lager dan in 2020 (3.783 euro). Het (bijna) status quo in de verloning kan volgens de experts van Jobat ‘niet los worden gezien van de impact van de coronacrisis. Die heeft in veel bedrijven tot een verhoogde budgettaire discipline geleid.’

Daarnaast heeft de verhoogde nadruk op plaatsonafhankelijk werken, zoals thuiswerken, een shift naar alternatieve verloningsvoordelen veroorzaakt. Tegenover vijf jaar geleden heeft nu een kwart meer werknemers een laptop van het werk. Het aantal werknemers dat kan rekenen op een onkostenvergoeding voor thuiswerk en/of een internetabonnement nam de voorbij vier jaren met 15 à 20 % toe.

Het uitblijven van een loonsverhoging en de toegenomen flexibiliteit in de werkregelingen (met wisselende combinaties van thuis- en kantoorwerk) wegen wel op de tevredenheid van de werknemers. Slechts een op de drie (33 %) zegt ‘erg tevreden’ te zijn met het verloningspakket, iets minder dan in 2020 (36 %).

Achter het gemiddelde brutoloon gaan grote verschillen schuil tussen de drie grote beroepsstatuten. Zo verdienen de bedienden gemiddeld 3.815 euro bruto, tegen 2.961 euro bij de arbeiders en 4.199 euro bij de ambtenaren.

Omdat veelverdieners het loongemiddelde van een beroepsgroep kunnen vertekenen, meldt het Salariskompas ook het mediaanloon. Dat lag in 2021 op 3.302 euro bruto. Concreet: de helft van de ondervraagden verdient minder dan 3.302 euro en de andere helft verdient meer.

Opmerkelijke vaststelling in het Salariskompas: de gemiddelde startlonen (bij werknemers met minder dan 1 jaar ervaring) van arbeiders en bedienden verschillen nauwelijks van elkaar: 2.618 euro bruto voor arbeiders en 2.646 euro bij bedienden. Het overheidspersoneel start aan een iets hoger loon, met gemiddeld 2.955 euro bruto per maand.

Maar naarmate de loopbaan vordert, nemen de loonverschillen tussen de beroepsgroepen fors toe. Een arbeider met een loopbaan van dertig jaar achter de rug verdient gemiddeld 20 % meer dan een starter in hetzelfde statuut. Bij de bedienden loopt dat verschil tijdens de loopbaan op tot bijna 90 %.

Bij de start van een loopbaan blijven de loonverschillen tussen de sectoren relatief beperkt, met als uitersten de horeca (gemiddeld 2.290 euro) en de farma/chemie (3.161 euro). Dan is er een loonverschil van zo’n 38 %. Maar na dertig jaar loopbaan is dat verschil al opgelopen tot 69 % (3.444 euro tegen 5.835 euro).

Slechts één Belg op drie is ‘erg tevreden’ over zijn verloningspakket. De Standaard, 20 april 2022, 18.
E-mail Print kopieer
Copyright © 2022 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo