Files kostten Belgische economie 4,6 miljard euro

De files in ons land hebben de Belgische economie vorig jaar 4,6 miljard euro gekost. Tot die conclusie kwamen het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en de mobiliteitsorganisatie Febiac bij de lancering van hun Mobility Dashboard, een digitaal platform waarop ze alle gegevens over de mobiliteit in ons land samenbrengen.

“Als we vragen kregen over de kostprijs van de verkeerscongestie in ons land moesten we steeds teruggrijpen naar een studie van de OESO uit 2013, die hem raamde op 4 à 8 miljard euro, een zeer ruime band”, zegt gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans van het VBO.

Mede daarom ontwikkelden het VBO en Febiac nu een eigen platform, dat te vinden is op www.mobilitydashboard.be. Ze houden daarop alle gegevens over de verkeerscongestie dagelijks bij. Ze houden niet alleen rekening met vertragingen bij het wegverkeer, maar ook met die op het openbaar vervoer. Het leert waar en wanneer de meeste files worden gemeten. “Dat laat toe om een gepast beleid te voeren”, aldus nog Timmermans.

De eerste versie leert dat de files, ondanks de coronacrisis en het vele telewerk, de Belgische economie vorig jaar bijna 4,6 miljard euro hebben gekost. Dat komt overeen met 1,03 % van het bruto binnenlands product, de waarde van alle goederen en diensten die in een jaar in ons land worden geproduceerd. De ‘duurste’ maand was oktober met 584 miljoen euro aan zogeheten ‘stilstandkosten’. De ‘goedkoopste’ maand was januari met 181 miljoen euro. 45 procent van de kosten kwam van de vertraging die personenwagens opliepen, 23 procent van de lichte vracht en 32 procent van de zware vracht.

Het dashboard, dat openstaat voor iedereen, beperkt zijn informatie overigens niet tot de kostprijs van de files, maar draagt ook bij tot het berekenen van de CO2-impact van het verkeer — onze mobiliteit is goed voor 30% van de totale Belgische CO2-uitstoot — en bundelt gegevens over de samenstelling van het wagenpark en de stiptheid van de treinen. Voorts duidt het aan waar er mogelijkheden tot multimobiliteit zijn.

Beleidsvoering

De initiatiefnemers willen het dashboard de komende maanden verder aanvullen met nieuwe gegevens zoals het brandstofverbruik, de gemiddelde rijafstanden, de spreiding over verschillende vervoerswijzen en de infrastructuur aan publieke laadpalen voor elektrische voertuigen.

Volgens Timmermans laat het dashboard de bedrijven onder meer toe om gerichte maatregelen te nemen. “Zijn er in de regio vooral files op dinsdag en vrijdag, dan is het misschien aangewezen om op die dagen telewerk in te plannen. Of: er kunnen sneller publieke laadpalen worden gezet in regio’s waar veel mensen met een elektrisch voertuig wonen. Nu varen we soms blind.”

VAN GEYTE, J. Files kostten Belgische economie 4,6 miljard euro. Het Laatste Nieuws, 26 januari 2022, 14.
E-mail Print kopieer
Copyright © 2022 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo