Recordinflatie in eurozone zet ECB onder druk

De inflatie in de eurozone stijgt in november naar 4,90 %. De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht dat de inflatie weer zal dalen en plant voorlopig geen renteverhoging.

De levensduurte in de eurozone stijgt steeds sneller. De inflatie stijgt in november naar 4,90 %, tegenover 4,10 % in oktober. Dat is het hoogste peil sinds de invoering van de euro in 1999. Economen hadden 4,50 % inflatie voorspeld. De ECB streeft naar 2,00 % inflatie op middellange termijn.


Waarom is de inflatie zo hoog?

In de eerste plaats wordt de inflatie opgekrikt door de forse stijging van de energieprijzen. Energieproducten zijn 27,40 % duurder dan een jaar geleden, omdat de prijs van aardgas, elektriciteit en olie zeer snel oploopt.

Bovendien zien bedrijven hun kosten sterk stijgen door aanvoerproblemen van grondstoffen en onderdelen zoals chips. Ondernemingen kunnen die hogere kosten doorrekenen in hun verkoopprijzen omdat de vraag naar goederen en diensten groter is dan het aanbod.

Ten slotte worden de inflatiecijfers beïnvloed door de tijdelijke Duitse btw-verlaging in de tweede helft van vorig jaar. In Duitsland vergelijken de inflatiecijfers prijzen van vandaag met prijzen van vorig jaar die onderworpen waren aan een lager btw-tarief.

Zal de inflatie zo hoog blijven?

Nee. ECB-bestuurder Isabel Schnabel zei maandag dat de inflatie in november wellicht een piek bereikt. De centrale bank verwacht dat de impact van de energieprijzen en de aanvoerproblemen geleidelijk vermindert en dat de inflatie in de loop van volgend jaar vertraagt.

De ontdekking van de besmettelijker omikronvariant van het coronavirus heeft de olieprijs de jongste dagen al sterk doen dalen. Dat vergroot de kans op een daling van de inflatie in december. De impact van de tijdelijke Duitse btw-verlaging zal vanaf januari de inflatiecijfers niet meer vertekenen.

De vraag rijst of de hoge inflatie zal leiden tot zogenaamde tweederonde-effecten. Het is mogelijk dat werknemers meer loon eisen om de hoge inflatie te compenseren. Als bedrijven de lonen verhogen en die kosten doorrekenen in hun verkoopprijzen dreigt een langere periode van hoge inflatie. De ECB zegt dat ze geen aanwijzingen ziet van fors stijgende lonen. België is een van de weinige landen met een automatische loonindexering.

Hoe reageert de ECB?

De zeer hoge inflatie verhoogt vooral in Duitsland de druk op de ECB om in te grijpen. Maar de ECB is dat voorlopig niet van plan. Ze verwacht dat de inflatie op middellange termijn – lees in 2023 – weer onder de doelstelling van 2,00 % daalt.

ECB-voorzitster Christine Lagarde merkte vorige week op dat een aanpassing van het monetair beleid pas na anderhalf jaar een impact heeft op de inflatie. Met andere woorden, de ECB zegt dat ze de inflatie op korte termijn niet kan omlaag duwen. Lagarde heeft ook herhaaldelijk gezegd dat een renteverhoging voor het einde van 2022 ‘erg onwaarschijnlijk’ is. De ECB is wel van plan in maart haar pandemieprogramma van obligatieaankopen stop te zetten.

VERVENNE, W. Recordinflatie in eurozone zet ECB onder druk. De Tijd, 1 december 2021, 18.
E-mail Print kopieer
Copyright © 2022 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo