Loonkloof tussen mannen en vrouwen gehalveerd in 10 jaar tijd

Het verschil in loon tussen mannen en vrouwen in ons land is tussen 2010 en 2020 gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel, naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op dinsdag 8 maart.

In 2020 verdiende een vrouw gemiddeld 5,30 % minder per uur dan een man. Hoe hoger de leeftijd, hoe groter de loonkloof: in de leeftijdsgroep 25-34 jaar bedraagt het verschil 3,40 %, in de leeftijdsgroep 55-64 jaar loopt dat op tot 8,90 %. In tien jaar tijd is de loonkloof in ons land zo goed als gehalveerd. In 2010 verdienden vrouwen namelijk gemiddeld 10,20 % minder per uur dan mannen.

België doet daarmee beter dan het grootste deel van de andere Europese landen. Het gemiddelde loonverschil tussen de seksen bedraagt in Europa 13 %. Alleen Luxemburg (0,70 %), Roemenië (2,40 %), Slovenië (3,10 %), Italië (4,20 %) en Polen (4,50 %) doen beter dan België.

Meer vrouwen werkloos

Een vergelijking door consultant PwC België brengt hetzelfde resultaat naar voren: België scoort beduidend beter dan gemiddeld, binnen de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Maar de pandemie heeft ertoe geleid dat er in 2020 minder vrouwen actief waren op de arbeidsmarkt, en meer vrouwen werkloos. ‘Gemiddeld gezien vertraagde covid-19 de vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid op het werk met ten minste twee jaar’, argumenteert PwC.

Uit cijfers van zelfstandigenorganisatie NSZ blijk dat vrouwen die werken als zelfstandige, in 2020 nog steeds 30 % minder verdienden dan hun mannelijke collega’s. De zelfstandigenorganisatie wijst verschillende redenen aan, zoals de grotere vertegenwoordiging van vrouwen in sectoren waarin je minder kan verdienen en het relatief grotere aantal vrouwen in bijberoep.

DUBOIS, F. Loonkloof tussen mannen en vrouwen gehalveerd in 10 jaar tijd. www.standaard.be, 7 maart 2022. Geraadpleegd op 8 maart 2022 via www.standaard.be
E-mail Print kopieer
Copyright © 2023 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo