Slim schenken aan het goede doel

Welke giften leveren een fiscaal attest op?
Nog de hele week kunt u op StuBru plaatjes aanvragen voor het goede doel. Maar een fiscaal attest krijgt u daar niet voor. Wat zijn de slimste manieren om te schenken aan het goede doel?

Wilt u in deze donkere dagen voor Kerstmis uw portemonnee laten spreken voor een goed doel? Dan komt u deze week volop aan uw trekken. U kunt rondjes lopen voor het goede doel, plaatjes aanvragen bij Studio Brussel, deurmatten of mutsen kopen en nog veel meer. Of u kunt zelf een actie opstarten voor de Warmste Week. Maar wat u ook doet, verwacht niet dat uw liefdadigheid u een fiscaal attest zal opleveren.

Niet bij wervingsacties

Hoe dat komt? ‘De Warmste Week werkt met fondsenwervingsacties’, legt Erika Racquet van de Koning Boudewijnstichting uit. ‘Wij ontvangen het ingezamelde geld en storten het door naar het gekozen goede doel. Voor een belastingvermindering komen echter alleen individuele giften in aanmerking. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de acties van de Rode Neuzen Dag. Alleen: bij de Rode Neuzen Dag is er ook een giftenrekening voor individuele donaties. Giften daarop geven vanaf 40 euro wél recht op een belastingvermindering.’

Wel voor online stortingen

Een andere voorwaarde is dat het om een rechtstreekse gift moet gaan. Sinds september komen ook online giften daarvoor in aanmerking. Dat zijn stortingen die u uitvoert via een betaalknop op het internet. Technisch gesproken komt uw geld dan eerst op de rekening van een betaalplatform terecht, vanwaar het wordt doorgestort naar de begunstigde. Door die tussenstop vielen online giften tot voor kort uit de boot voor een fiscaal attest. Maar dat euvel is nu verholpen. Digitale giften via een betaalplatform zoals Paypal of Mollie kunnen nu ook een fiscaal attest opleveren.

Ook voor Doccle

Ook Doccle, een platform voor digitale administratie, profiteert van die versoepeling. ‘Onze gebruikers kunnen vanaf nu zeker zijn van een fiscaal attest als ze via onze Scan & Pay-functie een gift overmaken van 40 euro of meer’, bevestigt Ilse Thiry van Doccle. ‘Voor organisaties die hun administratie via ons laten verlopen, zoals Oxfam, verloopt alles automatisch. Voor de organisaties die nog niet met ons samenwerken, is een bijkomende interventie nodig. De schenkers zullen begin volgend jaar hun adres moeten doorgeven. We zullen hen daar tijdig van op de hoogte brengen.’

Niet voor Facebook

Voor giften via Facebook is een fiscaal attest nog niet overal een evidentie. ‘Facebookgiften verlopen via een Ierse vennootschap’, legt Filip Henon van Unicef uit. ‘Omdat de betalingen van een derde partij komen, kunnen wij daar geen fiscale attesten voor afleveren. Dat is een nadeel. Daar staat echter tegenover dat wervingscampagnes via de sociale media heel goedkoop zijn qua communicatiekosten. Daardoor kunnen we de donaties maximaal gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn: op het terrein. Voor campagnes via traditionele kanalen, bv. een mailing via de post, is de kostenstructuur veel zwaarder.’

Daar wringt ook het schoentje bij sms-acties voor het goede doel. ‘Bij een normale sms-actie houden de providers 50% van de ontvangen bedragen in als kosten’, zegt Filip Henon. ‘Uitzonderingen zijn mogelijk, zoals voor baby Pia, maar hangen af van de goodwill van de provider. Voor de schenkers is er bovendien geen sprake van een belastingvermindering omdat het om microdonaties van 1 of 2 euro gaat.’

Bankkosten

En nu we het toch over kosten hebben: ook bij domiciliëringen of donaties via een betaalknop gaat er geld verloren aan kosten. ‘Hier gaat het maar over centiemen’, zegt Filip Henon. ‘De aangerekende kosten zijn peanuts op het globale bedrag dat we via dit circuit ontvangen.’ Maar toch: betaalt u via een gewone overschrijving, dan hangen daar voor het goede doel geen kosten aan vast. Een nadeel is wel dat u dan als schenker zelf de transactiekosten draagt. Voor betalingen via homebanking zitten die doorgaans vervat in het kostenforfait van uw rekening, maar voor een papieren overschrijving aan het loket kunnen die flink oplopen.

DECEUNYNCK, F. Slim schenken aan het goede doel. De Standaard, 19 december 2019, 26.
E-mail Print kopieer
Copyright © 2023 Pelckmans maakt een deel uit van Pelckmans uitgevers
mens en samenleving logo